آرشيو جولای 2019 - اس ام اس فارسی
۹ام مرداد ۱۳۹۸ admin اس ام اس بدون نظر


بیان تفاوت آراستگی زن و مرد از نظر اسلام 

مسلمان ومومنی که دارای آراستگی نماینده ای از دین او محسوب می شود  آراسته بودن ویژگی انسان‌های مؤمن است؛ اما توجه به این نکته ضروری است که از نظر اسلام،‌ آراسته بودن زن و مرد متفاوت است و دین مبین اسلام با توجه به روحیات و تفاوت احساسات در زن و مرد به نکات ظریفی اشاره دارد؛

 

به گزارش تالاب : تصور برخي بر آن است كه ايمان محكم و باطني پاك، براي فرد مؤمن كافي است و رسيدگي به شكل ظاهر، اهميت چنداني ندارد؛ در حالي كه نه تنها چنين گماني صحيح نيست؛ بلكه به عكس، بخشي از برنامه‌ها و دستورهاي اسلام درباره نظافت، زيبايي و آراستگي ظاهر، مثل بهداشت، لباس، رنگ و بوی بدن و … است. اهميت اين دستور، زماني آشكار مي‌شود كه اسلام، پيروانش را از هر گونه بي‌توجهي به آراستگي ظاهري منع مي‌كند.

 

رسول خدا صلی الله علیه وآله مي‌فرمايد: «إِنَّ اللهَ تَعَالَي يُبْغِضُ الْوَسَخَ وَ الشَّعْثَ؛(۱) خداي تعالي شخص چركين و ژوليده را دشمن مي‌دارد.» بنابراين اگر ناآراستگي، دشمني با خداوند است، آراستگي مؤمن، دوستي با خداوند است

تفاوت آراستگی زن و مرد از نظر اسلامتفاوت آراستگی زن و مرد از نظر اسلام 

.

تفاوت آراستگی زن و مرد

آراسته بودن ویژگی انسان‌های مؤمن است؛ اما توجه به این نکته ضروری است که از نظر اسلام،‌ آراسته بودن زن و مرد متفاوت است و دین مبین اسلام با توجه به روحیات و تفاوت احساسات در زن و مرد به نکات ظریفی اشاره دارد؛ برای نمونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آ له درباره کوتاه کردن ناخن به مردان توصیه می‌کند: «قُصُّوا أَظَافِیرَکُمْ؛ ناخن‌های خود را کوتاه کنید.» ولی به زنان می‌فرماید:‌ «اُتْرُکْنَ فَإِنَّهُ أَزْیَنُ لَکُنَّ؛ (۲)ناخن‌ها را بلند نگه دارید؛ زیرا برای شما زیباتر است

 

اسلام، پیروان خویش را به آراستگی ظاهر به دور از هر گونه افراط و تفریط توصیه می‌فرماید؛ نه تعلّق و دلبستگی به زینت‌های دنیا را می‌پسندد و نه آشفتگی ظاهری را نشانه‌ی ایمان می‌داند.

 

 آراستگی ظاهر زنان

مـراد از آراسـتـگـی ظـاهرِ زنان نیز مرتب ، پاکیزه و آراسته بودن سر و وضع ، لباس ، استعمال بوی خوش و مانند آن است ؛ اعم از اینکه هنگام عبادت و در محضر خدا باشد، یا در محیط خانه و یا در عرصه اجتماع ، از جمله محیط کار.آراسـتـگـی ظـاهـری برای زنان در هر یک از عرصه های یاد شده ، تابع موازین و حدودی است که در شرع تعیین شده است .

 

۱ ـ. آراسته بودن هنگام عبادت

به این نوع از آراستگی برای زنان سفارش شده است و آیه شریفه ((خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کـُلِّ مـَسـْجـِدٍ؛ زیـنـت خـود را بـه هـنـگـام رفـتـن بـه مسجد با خود بردارید)) (اعراف : ۳۱) شامل آنان نیز می شود. حدود پوشش و حجاب اسلامی در عبادت و از جمله نماز در که دور از چـشم نامحرم به جا آورده شود مانعی ندارد(۳) و حتی مستحب شمرده شده است . طبق فتوای مرجع بزرگ تقلید، حضرت امام خمینی (ره ):بـرای زن در نـمـاز مـسـتـحـب است با زیور آلات ، خود را زینت دهد و استفاده از مواد و لوازم آرایـشی اشکال ندارد. ولی برای وضو باید چیزهایی مانند لاک ناخن که مانع رسیدن آب بـه اعـضـای وضـو اسـت و یـا مـوادی کـه مـانـع گـذاشـتن پیشانی بر مهر است بر طرف شوند.(۴)

 

۲ ـ. آراسته بودن در محیط خانه

دربـاره تـجـمـل و آراسـتـگـی زن بـرای شوهر تاءکید و سفارش شده و از حقوق شرعی و اخـلاقـی شـوهـر بـه شـمـار رفـتـه اسـت . امـام بـاقـر(ع ) مـی فـرمـایـد زنـان حداقل زیور، یعنی حنا را داشته باشند:لا یـَنـْبـَغـی لِاءمْراءَةٍ اَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَها و لَوْ اَنْ تُعَلّقَ فی عُنُقِها قِلادَةً وَ لا یَنْبَغی اَنْ تَدَعَ یَدَها مِنْ الْخِضابِ وَلَوْ اَنْ تَمْسَحَها مَسحا بِالْحِناءِ وَ اِنْ کانَتْ مُسِنَّةً(۵)

 

بـرای زن ـ اگـر چـه سـالخـورده باشد ـ سزاوار نیست که بدون زیور باشد و دستش را بی رنگ و ساده بگذارد؛ اگر شده گردنبندی به گردن آویزد و حنایی به دست بکشد.همان حضرت ، همه گونه آرایش و آراستگی زن برای شوهرش را جایز می دانند: لا بَاءْسَ عَلَی الْمَرْاءَةِ بِما تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِها(۶)

 

هر آرایشی که زن برای شوهرش بکند مانعی ندارد و جایز است .

 

۳ ـ. آراسته بودن در عرصه اجتماع

حـضـور زن در جـامـعـه و محیط کار، از نظر اسلام حدودی دارد که باید رعایت شود؛ برای مـثـال زن از نـظـر شـرع مـقـدّس اسـلام ، حـق نـدارد بـا آرایـش در اجـتـمـاع و محل کار حضور یابد.

 

امـام صـادق (ع ) بـه نـقل از پیامبر اکرم (ص )، آرایش زن برای غیر شوهر را برابر با آتش ‍ دوزخ می دانند:

نـَهی رَسُولُ اللّهِ(ص ) اَنْ تَتَزَیَّنَ الْمَرْاءةُ لِغَیْرِ زَوْجِها، فَاِنْ فَعَلَتْ کانَ حَقّا عَلَی اللّهِ عَزَّوَجَلَّ اَنْ یُحْرِقَها بَالنّارِ(۷)

 

امام خمینی (ره )، درباره حدّ و حدود زینت زنان چنین فتوا می دهند:

 

زیـنـت را واجـب اسـت از نامحرم بپوشانند. (بنابراین ) اگر در صورت (زن ) آرایش موجود بـاشـد بـایـد پـوشـانـده شـود… و هـمـچـنـیـن در کـفـّیـن اگـر دارای زیـنـت ولو مثل انگشتر باشد. (سرمه نیز) اگر عرفا زینت محسوب شود، باید پوشانده شود.(۸)

 

مقامِ معظم رهبری نیز درباره آرایش های جدید چنین می فرماید:

 

زنـان مـی تـوانـند ناخنهای خود را نسبت به مردان اندکی بلندتر نگه دارند.(۹) البته با در نظر گرفتن روایاتی که در خصوص نظافت ناخنها و عدم تشبّه مسلمانان به کفار وارد شـده اسـت ، بـایـد در بـلنـد گـذاشـتـن نـاخـن ، حـدّ معمول و متعارف را مراعات نمایند(۱۰)

 

در صـورتـی کـه نـاخـنـهـا را بـا لاک و یـا حـنـا زیـنـت داده بـاشـند، باید آن را از نامحرم بپوشانند(۱۱) و قبل از وضو یا غسل ، آنها را از لاک ، پاک نمایند تا مانعی برای رسیدن آب به ناخن ها نباشد (حنا مانع نیست).

 

بنابراین زنان در برابر همسران خود می توانند ـ و باید ـ تمیز و آراسته و با آرایش بـاشـند، امّا به هنگام حضور نامحرم ـ چه در خانه یا اداره یا خیابان و… ـ موظف به رعایت سـادگـی و دوری از آرایـش و زینت هستند، و اگر نمی توانند آرایش یا زینت را از خود دور نـمـایـنـد، بـایـد آنـهـا را از نـامـحـرم بـپوشانند.

 

منابع:

 

 • ۱- الجامع الصغير، جلال الدين سيوطي، دار الفكر، بيروت،‌ چاپ اول،‌ ۱۴۰۱ ق، ج ۱، ص۲۸۳.
 •  ۲- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج ۷۳، ص ۱۲۳، موسسه دار الوفاء، بیروت: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)‏ لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِیرَکُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُکْنَ مِنْ أَظَافِیرِکُنَّ فَإِنَّهُ أَزْیَنُ لَکُنَّ».
 • ۳-. ر.ک . دعائم الاسلام ، ج ۲، ص ۱۶۶.
 • ۴-  استفتاءات از محضر امام خمینی (ره )، ج ۳، ص ۲۵۶ ـ ۲۵۷.
 • ۵- . وسائل الشیعه ، ج ۷، ص ۱۱۸.
 • ۶- . همان ، ص ۱۳۵.
 • ۷-. بحار الانوار، ج ۷۶، ص ۳۲۹.
 • ۸-. ر.ک . اسـتـفـتـاءات از محضر امام خمینی (ره )، ج ۳، ص ۲۵۶ ـ ۲۵۷ و احکام خانواده ، عبدالرحیم موگهی ، ص ۳۰۴ ـ ۳۰۸
 •  ۹-. من لا یحضره الفقیه ، ج ۱، ص ۱۲۸.
 • ۱۰- نرم افزار پرسمان ، دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ، واژه ناخن .
 • ۱۱- ر. ک . احکام خانواده ، عبدالرحیم موگهی ، ص ۳۰۴ ـ ۳۰۶

 

۹ام مرداد ۱۳۹۸ admin اس ام اس بدون نظر


متن های مثبت و آرامش بخش

قانونى داريم كه هميشه ثابت اسـت

“ما بـه محيطمان عادت ميكنيم”

اگر با آدم هاي‌ بدبخت نشست و برخواست کنید، کم کم بـه بدبختی عادت میکنید و فکر میکنید کـه این طبیعی اسـت.

اگر با آدم هاي‌ غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می‌شوید و ان را طبیعی میدانید

اگر دوست شـما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می‌شوید ولی در نهایت شـما هم عادت میکنید بـه دیگران دروغ بگوییدو اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، بـه خودتان هم دروغ خواهید گفت.

اگر با آدم هاي‌ خوشحال و پر انگیزه دمخور شوید شـما هم خوشحال و پرانگیزه می‌شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی اسـت.

“تصمیم بگیرید بـه مجموعه افراد مثبت ملحق شوید وگرنه افراد منفی شـما را پایین میکشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی‌شوی”

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متن های آرامش بخش

 

پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد «ظرفیت» هست.

ظرفیت آدم ها بـه مرور زمان مشخص میشه وقتی صبر نداشته باشی برای شناخت آدم ها، تو اندازه ي ظرفیتشون اشتباه می کنی.

اون وقت بـه کسی کـه فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند میزنی. اون وقت بـه کسی کـه فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می کنی. اون وقت بـه کسی کـه فقط ظرفیت یه درود علیک داره، رفاقت می کنی و …

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شـما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید. بیشتر از چیزی کـه هست بهش بها دادید. یادتون باشه قبل از این کـه خودتون رو، احساستون رو، زندگیتون

رو برای کسی خرج کنید، اول ظرفیتش رو بشناسید.

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متن های مثبت و آرامبخش

 

پنهان ترین ویژگی اخلاقی آدمیزاد

«ظرفیت» هست.

ظرفیت آدم ها بـه مرور زمان مشخص میشه وقتی صبر نداشته باشی برای شناخت آدم ها، تو اندازه ي ظرفیتشون اشتباه می کنی.

اون وقت بـه کسی کـه فقط ظرفیت نگاه داره، لبخند میزنی. اون وقت بـه کسی کـه فقط ظرفیت ترحم داره، محبت می کنی. اون وقت بـه کسی کـه فقط ظرفیت یه درود علیک داره، رفاقت می کنی و …

هر جای زندگی احساس کردید کسی بی دلیل رفتارش با شـما تغییر کرده، بدونید بیشتر از ظرفیتش باهاش رفتار کردید. بیشتر از چیزی کـه هست بهش بها دادید. یادتون باشه قبل از این کـه خودتون رو، احساستون رو، زندگیتون رو برای کسی خرج کنید، اول ظرفیتش رو بشناسید.

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متن های آرامش بخش

 

هیچ دقت کرده‌اید؟

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ.

ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ.

ﮔﻞ ؛ ﻋﻄﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻤﯿﺪﻫﺪ.

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ؛ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺍﺳﺖ.پس گذشت وفداکاری قانون طبیعت اسـت بی قانونی کنی از انرژی مثبت اطرافت محروم خواهي شد..

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متن های مثبت و آرامبخش

 

اگر جای دانه هایت را کـه روزی

کاشته اي فراموش کردی

باران روزی بـه تو خواهد گفت کجا

کاشته اي …

“پس نیکی را به کار،

بالای هر زمینی…

و زیر هر آسمانی….

برای هر شخصی… “

تو نمیدانی کی و کجا ان را

خواهی یافت!!

کـه کار نیک هر جا کـه کاشته شود

بـه بار می‌نشیند …

اثر زیبا باقی می‌ماند،

حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر

حضور نداشته باشد.

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متن های مثبت

 

گاهی انتخاب سخت میشه، موندن تو دنیای آشنای قدیمی، اما بدون رشد

یا دل کندن و رفتن بـه اوج خود

تصمیم سخت و سرنوشت سازیه، شاید هممون تجربه کردیم، دل کندن از گذشته، از یه انتخاب…

رفتن یا هزارتا تصمیم دیگه!…

در کل خارج شدن از نقطه ي امن زندگی کمی سخته

اما معمولأ موفقیت یعنی خارج شدن از نقطه امن و دل بـه دریا زدن

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متن های زیبا

 

اين “ديگران ” كه اينقدر از قضاوت و داوری منفی شان می ترسيم چه كساني هستند؟

آيا مطمئن هستيم كه از سلامت روان برخوردارند؟

آيا حتم داريم كه درگير حسادت منفی ناشی از كمبودهای خودشان نيستند؟

آیا عاقلانه هست كه بخواهيم همه ی ؛ ما را تاييد كنند در شرايطی كه آدمها متفاوت فكر ؛ عمل و احساس مي كنند ؟

مطمئن باشيم كه اگر بخواهيم همه ی ما را تاييد و تحسين كنند تبديل بـه عروسكی می شويم كه هر دم بايد بـه سازی برقصد.

از قديم گفته اند كه در دروازه را ميشه بست ولي دهان مردم را نه!

پس فارغ از قضاوت ديگران، خود خود خودمان باشيم

با خود تكرار كنيم:

“لازم نيست همه ی من را تاييد كنند تا ارزشمند باشم “

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

جملات آرام‌بخش

 

خدایا!

آدم‌هاي‌ خوب سر راهمان بگذار

حس بسیار خوبیست هنگامی کـه

در لحظه‌ هجوم غم یا ناامیدی یا پریشانی

بی هوا کسی سر راه آدم سبز بشود

کلامش؛ نگاهش؛ حتی نوشته‌اش

آرامش و شادی و امید بپاشد بـه زندگی ات.

فقط از دستِ خودِ خدا برمی‌آمده کـه ان آدم را

یا کلام و نگاه و نوشته‌اش را برای ان لحظه‌ خاص‌ سرِ راه زندگی ما بگذارد.

شاید یکی از دعاهای روزانه ام این باشد کـه:

خدایا من را نیز واسطه ي خوب شدن حال دیگران قرار بده .

آمین

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متن های مثبت و انرژی زا

 

اگر از چیزی نفرت دارید سعی کنید این نفرت را از بین ببرید.

تمرکز خودرا بر روی کارها و چیزهایی قرار دهید کـه بـه شـما احساس خوبی میدهند. نفرت در ذهن شـما اثر منفی می‌گذارد و باعث میشود شـما بـه سمت چیزهایی بروید کـه منفی هستند.

یک دفترچه بردارید و کارهایی را کـه دوست دارید، بنویسید. در پایان ایده هایي را بنویسید کـه بـه شـما کمک می کند تأثیر این عوامل را در بین بگذارید و همچنین شـما را بـه سمت کارهایی کـه دوست دارید سوق میدهند.

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

جملات مثبت و پر انرژی کوتاه

 

اجازه ندهید

کلمات دیگران باعث دردتان شوند.

سخنان دیگران باعث رنجش تان شوند.

اعمال دیگران زنجیرهایی برای زندانی کردن تان شوند.

نابینایی دیگران هدف تان را پنهان کند.

ناباوری دیگران عشق تان را لکه دار کند.

:اجازه دهید

کلماتتان باعث قوت قلب دیگران شود

الهام بخش شان باشد و مسیرشان را روشن کند.

اعمال تان زنجیرهای دیگران را باز کند.

دست هایتان چشم بند را از دید دیگران کنار بزند.

عشق تان یک نمونه ي درخشان برای دیگران باشد، الهام بخش باورشان شوید.

ودر پایان اجازه دهید محبت شـما نمایشی از محبت خدا باشد…

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

جملات مثبت برای موفقیت

 

احساسات منفی هر چند کوچک در دراز مدت سیستم ایمنی بدن تان ضعیف میکنند احتمال بروز سرطان را افزایش؛بنابراين از حسادت،از خودخواهی هاي‌ جزیی،اوقات تلخی ها، انتقاد و كنايه ها دوری کنید.

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متن های مثبت و آرامبخش

 

نیمی از نگرانی‌ها و اضطراب‌هاي‌ ما

مربوط بـه « نظر دیگران » اسـت،

ما باید این خار را ازبدن خود بیرون بکشیم!

نظر دیگران، تصوری خام یا یک وهم اسـت کـه هر لحظه می تواند تغییر کند

نظر دیگران بـه نخی بند اسـت

و ما را برده‌ي آنان می کند؛

برده‌ي نظراتشان

و بدتر،

برده‌ي آنچه وانمود می‌‌کنند بـه نظرشان می‌‌رسد!

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

 

هر چه کمتر شود فروغ حیات

رنج را جانگدازتر بینی
سوی مغرب چو رو کند خورشید

سایه ها را درازتر بینی . . .
«رهی معیری»

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

تا توانی رفع غم از چهره ي غمناک کن
در جهان گریاندن راحت اسـت اشکی پاک کن . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

هیچوقت
یکی رابا همه ی ي ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . .

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

هرگاه از دست کسی عصبانی و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست کـه ناراحتتان کرده اسـت
نه رفتار طرف مقابل . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
کـه نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت بـه رقص درآیی
قصه عشق “انسان” بودن ماست . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

مطالب جالب، کوتاه و آموزنده

 

هنگامی کـه خدا انسان را اندازه می‌گیرد متر را دور قلبش می‌گذارد نه دور سرش . . .
«نورمن وینسنت پیل»

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

شیر از رام کننده ي خود قویتر اسـت
این را رام کننده میداند ؛ مهم اینست کـه شیر نمیداند . . .
«تری ایگلتون»

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

دل شـما کاروانسرا نیست
نگذارید دیگران وسط دل شـما
خستگی رابطه هاي‌ قبلیشان را در کنند . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

وابستگی یعنی میخواهمت چون مفیدی
دلبستگی یعنی میخواهمت حتی اگر مفید نباشی . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

سه چیز را نگه دار:
گرسنگیت را سر سفره دیگران
زبانت را در جمع
و چشمت را در خانه دوست . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

هیچکس متوجه نمیشود کـه بعضی از افراد چه عذابی را تحمل می‌کنند
تا آرام و خونسرد بـه نظر بیایند!
«آلدوس هاکسلی»

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

زندگی تراژدی اسـت برای ان کس کـه احساس دارد
و کمدی اسـت برای ان کـه می اندیشد . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

دنیای عجیبی شده اسـت
برای دروغ هایمان خداراقسم می‌خوریم
و ب حرف راست ک می‌رسیم
میشود جان تو . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

بـه دنبال فرصت باش ؛ نه امنیت !
جای قایق ساکن در بندرگاه امن اسـت اما به تدریج کف ان خواهد پوسید . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

منتظر لحظه مناسب نباش
همین لحظه رو بگیر و مناسب‌ش کن . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

یک ابله تحصیل کرده از
یک ابله بی سواد ابله تر اسـت.
«مولیر»

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

حکایت عجیبیست
رفتار ما آدم ها را خدا می‌بیند و فاش نمیکند.
مردم نمیبینند و فریاد می‌زنند

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

بزرگ ترین اشتباهی کـه ما آدمها در رابطه هامون میکنیم این اسـت کـه :
نصفه می شنویم، یک چهارم می فهمیم و هیچی فکر نمی‌کنیم
اما دو برابر واکنش نشان می‌دهیم . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

نوشته کوتاه مثبت

 

بترسین از آدم ِ راستگو
کـه اگه دروغ بگه
حرفش سند ِ!
همه ی باور میکنن . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

تفاوت بین یک آدم موفق با دیگران کمبود استعداد، یا اطلاعات نیست
بلکه کمبود اراده اسـت . . .
«ونس لمباردی»

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

ان نعمت نصیب ماست کـه قدرش را می‌دانیم وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل ؟
«ویلیام تن»

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

بهترین آدمها زندگی
همانهایی هستند کـه
وقتی کنارشان میشینی
چایی ات سرد میشود ودلت گرم . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

موفقیت ؛ جایگاهی کـه در حال حاضر داری نیست
بلکه سمتی اسـت کـه نگاه میکنی . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

جملات زیبا از بزرگان

 

وقتی پیروز می‌شوی نیاز بـه توضیح نداری
و وقتی شکست می‌خوری چیزی برای توضیح دادن نداری . . .
«هیتلر»

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

چه کلمه مظلو میست
“قسمت ”
تمام نامردی ها را گردن میگیرد . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

اگر توانستی تا آخر گوش دادن ؛ “قضاوت” نکنی
گوش دادن را یاد گرفته اي . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

همانقدر مورچه درباره ما انسانها میداند
ما هم درباره خدا میدانیم . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

خدایا
آنان کـه همه ی چیز دارند ؛ مگر تو را
بـه سخره میگیرند آنانی را کـه هیچ ندارند ؛ مگر تو را . . .
«رابیدرانات تاگور»

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

از کنایه ها نرنج
این مردم کارشان نیش زدن اسـت !
عمریست بـه هوای بارانی می‌گویند : خراب

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

عمری گشتیم بـه دنبال دست خدا برای گرفتن
غافل ار آنکه دست خدا ؛ دست همان بنده اش بود
بنده اي کـه نیاز بـه دستگیری داشت . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

نوشته زیبا

 

احتمال رسیدن کسى کـه با اراده بـه سمت ستاره اى مى تازد
بیشتر ازکسى اسـت کـه با تردید بـه سمت خانه قدم برمى دارد . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐُﻦ
ﻭﻟﯽ ﻭﺍﺭﺩِ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮ
” ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫﻢ، ﺑﻪ ﺟُﻔﺖ ﻫﺎﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . . . ”

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

جملات مثبت و پر انرژی کوتاه

 

برای آدمی بهتر اسـت هرگز بـه دنیا نیاید
تا این کـه بـه دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد . . .
«ناپلئون بناپارت»

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

اس ام اس کوتاه و آموزنده

گرگ، گرگ میزاید و گوسفند، گوسفند
فقط انسان اسـت کـه گاهی گرگ میزاید و گاهی گوسفند . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

بـه کسی اعتماد کن کـه
اندوه پنهان شده در لبخندت
عشق پنهان شده در خشمت
و معنای حقیقی سکوتت را بفهمد . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

بهترین نوشته های زیبا و ادبی

 

زندگی بـه من یاد داده
برای داشتن آرامش و آسایش
امروز رابا خدا قدم بر دارم
و فردا را بـه او بسپارم

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

متون کوتاه و آموزنده

 

حضرت علی «ع»:
در شگفتم از کسی کـه می‌بیند هرروز از جان و عمر او کاسته می‌شود
اما برای مرگ آماده نمیشود . . .

 

متن های مثبت و آرامش بخش + جملات زیبا و آموزنده از بزرگان

جملات زیبا

 

کاش قبل از حرف زدن
کلمات را ذره ذره میجویدیم
قورت میدادیم
و هضم می کردیم
نه این کـه همه ی رو بلعیده …و آخر بـه روی طرف بالا بیاریم . . .

 

۹ام مرداد ۱۳۹۸ admin اس ام اس بدون نظر


نخود ماده غذایی پرخاصیتی است‌ که بسیار در آشپزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نخود جزء یکی از حبوبات معروف دنیا است و در رژیم غذایی افرادی که به سلامتی خود بسیار اهمیت می دهند، به خصوص گیاه خواران حتما وجود دارد.

 

انواع نخود:

نخود زرد که در قسمت‌های آمریکای شمالی و خاورمیانه کاشته می‌شود.

نخود سیاه که در هند و پاکستان کاشته می‌شود.

در ادامه شما را با طرز ۳ نوع غذا که با نخود درست می شوند، آشنا خواهیم کرد.

چه غذاهایی با نخود تهیه میشود؟

فلافل

غذای دوست داشتنی دیگر فلافل است، که فلافل در اکثر رستوران و فست فودها و سوپرها به صورت آماده و یا نیم پز به فروش می‌رسد. ما طرز تهیه فلافل رو برای شما گذاشتیم شما اگر دوست داشتین می‌تونین به مواد فلافل، قارچ اضافه کنید.

 

مواد لازم برای تهیه فلافل:

نخود: چهارصد گرم

تخم مرغ: دو عدد

سیر: چهار حبه

پیاز: دوعدد متوسط

جعفری: صد گرم

آرد نخودچی: دو قاشق غذاخوری

تخم گشنیز: یک قاشق غذاخوری

زیره: یک قاشق چای‌خوری

روغن سرخ کردنی: به مقدار لازم

نمک، زردچوبه و فلفل سیاه: به مقدار لازم

 

دستور تهیه فلافل:

قبل از شروع نخود‌ها را در یک کاسه بریزید و به آن مقدار زیادی آب اضافه کنید و چند بار آب آن را عوض کنید. این کار باعث می شود که نفخ نخودها کاملا از بین برود و خیلی نرم شوند.

 

سیرها را به همراه پیاز پوست بگیرید و بشویید. سپس به همراه نخودی که کاملا خیس خورده و آبکش کرده‌اید در چرخ گوشت ریخته و آن را ۲ مرتبه چرخ کنید تا کاملا یکدست شوند. بعد از اینکه مواد کاملا چرخ بشوند.

 

در مرحله بعد، جعفری را پاک کنید و بشویید. سپس آن ها را بر روی تخته آشپزخانه کاملا خرد کنید. سپس در ادامه جعفری خرد شده را به کاسه نخود اضافه کنید. سپس تخم مرغ را بشکنید و در کاسه تخم مرغ بریزید. به مواد داخل کاسه به صورت کم کم آرد نخودچی را اضافه کنید و مواد را مرتبا هم بزنید تا مایه فلافل آماده شود و خودش را بگیرد.

 

نمک، زردچوبه و فلفل سیاه و تخم گشنیز و زیره را کاملا خرد کنید و به کاسه  نخود اضافه کنید و به خوبی مواد را هم بزنید. در صورت تمایل می‌توانید از مقداری فلفل قرمز برای تند شدن فلافل استفاده کنید. به این نکته دقت کنید که بعد از اضافه کردن این مواد، کاملا مواد فلافل را مخلوط کنید تا ترکیبی یکدست حاصل شود.

 

داخل یک تابه گود یا یک قابلمه کوچک مقداری روغن ریخته بعد از اینکه روغن کاملا داغ شد، فلافل‌ها در آن غوطه ور کنید. بعد از اینکه تمامی فلافل ها را سرخ کردید، آن ها را در یک توری فلزی یا حوله کاغذی قرار دهید تا روغن اضافی ار آن ها خارج شود.

چه غذاهایی با نخود تهیه میشود؟

آش رشته

سومین غذا که براتون نوشتیم طرز تهیه آش رشته، غذایی فوق‌العاده مقوی و کم چرب.

 

مواد لازم برای تهیه آش رشته:

نخود: یک پیمانه

لوبیا سفید: نصف پیمانه

لوبیا چیتی: نصف پیمانه

عدس: یک پیمانه

سیر: چهار حبه

پیاز: دو عدد بزرگ

کشک: به مقدار لازم

نعناع خشک: دو قاشق غذاخوری

رشته آشتی: سیصد گرم

روغن مایع: به مقدار لازم

نمک، زردچوبه و فلفل سیاه: به مقدار لازم

 

دستور تهیه آش رشته:

برای پختن آش رشته بهتر است از شب قبل حبوباتی که در آش استفاده می شود را در کاسه های جداگانه خیس کنید تا نفخ آن‌ها ازبین برود و هم راحت‌تر پخته شوند.

 

در مرحله اول باید یک قابلمه را تهیه کنید و لوبیا چیتی و لوبیا سفید را به همراه نخود را در آن بریزید و به آن چند پیمانه آب اضافه کنید و بر روی اجاق گاز با حرارت ملایم قرار دهید تا به آرامی پخته شوند.

 

حالا باید پیازها را پوست بگیرید و بشویید، به صورت نگینی خرد کنید. یک قابلمه را با مقداری روغن مایع بر روی اجاق گاز با حرارت ملایم قرار دهید تا روغن کاملا داغ شود. بعد از داغ شدن روغن، پیاز خرد شده را به قابلمه اضافه کنید و تفت دهید. بعد از اینکه مقداری پیاز نرم شد، زردچوبه و فلفل سیاه به آن اضافه کنید و خوب مواد را هم بزنید و با یکدیگر تفت دهید.

 

بعد از اینکه حبوباتی داخل قابلمه پخته شدند، آن ها را به داخل قابلمه پیازها اضافه کنید. و مقداری آن ها را با یکدیگر تفت دهید. سپس به قابلمه چند پیمانه آب جوش اضافه کنید و سپس عدس را آبکش کنید و آن را نیز به قابلمه اضافه کنید و در قابلمه را بگذارید تا عدس‌ها نیز کاملا پخته شوند.

 

مرحله بعدی نوبت به آماده کردن سبزی آش است. سبزی آش که شامل تره، جعفری، شنبلیله و گشنیزه را پاک کنید و بشویید. سپس آن ها را بر روی تخته آشپزخانه خرد کنید. و در ادامه آن را به قابلمه اضافه کنید. و مواد داخل قابلمه را با یک ملاقه هم بزنید..

 

اضافه کردن رشته آشی به آش رشته، بعد از پخته شدن کامل سبزی آشی است. در صورت تمایل می توانید مقداری کشک هم در این مرحله به آش اضافه کنید.

در صورت تمایل می‌توانید مقداری از پیاز داغ، نعناع داغ و سیر داغی را که برای تزیین آش رشته آماده استفاده کنید.

چه غذاهایی با نخود تهیه میشود؟

آبگوشت

یکی از غذاهای فوق‌العاده لذیذ و ساده که سنتی است و می‌تونین در زمان کمی درست کنین، تو این مقاله به طرز تهیه آبگوشت کامل اشاره شده.

 

مواد لازم برای تهیه آبگوشت:

نخود: نصف لیوان

گوشت آبگوشتی: سیصد گرم

سیر: دو حبه

پیاز: دو عدد متوسط

گوجه فرنگی: دو عدد متوسط

سیب زمینی: سه عدد

لوبیا سفید: نصف لیوان

رب گوجه فرنگی: سه قاشق غذاخوری

نمک و فلفل سیاه: به مقدار لازم.

 

دستور تهیه آبگوشت:

قبل از شروع به آشپزی، از شب قبل نخود و لوبیاها را در یک کاسه آب بریزید و بگذارید تا کاملا خیس بخورند و حدود دو بار هم آب آن‌ها را عوض کنید. این کار کمک خواهد کرد که نفخ لوبیا و نخود از بین برود و به مراتب راحت تر پخته شوند.

 

در ابتدا برای تهیه آبگوشت، گوشت آبگوشتی را تمیز کنید و به همراه نخود و لوبیا که آبکشی کرده اید، در یک قابلمه بریزید. سپس یک پیاز را پوست بگیرید و بشویید و به قابلمه اضافه کنید. سپس به مواد داخل قابلمه ۷ پیمانه آب اضافه کنید و قابلمه را بر روی اجاق گاز با حرارت ملایم قرار دهید تا به آرامی پخته شوند. البته می توانید در این مرحله گوجه فرنگی ها را بشویید و پوست بگیرید و در قابلمه بریزید. مدت زمانی که برای پختن آبگوشت در این مرحله لازم است حدود سه ساعت است.

 

بعد از گذشت این مدت زمان، سیب زمینی‌ها را پوست بگیرید و بشویید. سپس آن‌ها را به قابلمه اضافه کنید.

 

در مرحله ی بعد باید شما چربی گوشت، موجود در آبگوشت را جدا کنید، و به همراه پیاز پخته شده در یک کاسه فلزی بریزید و با گوشت کوب آن ها را بکوبید و مجددا مواد را به داخل قابلمه اضافه کنید.

 

بعد از اینکه مقدرای نخود و لوبیا نرم شدند، به قابلمه فلفل سیاه و نمک اضافه کنید و اگر تمایل دارید که آبگوشت شما خوشرنگ تر شود مقداری رب گوجه فرنگی به آن اضافه کنید.

 

نکته مهم در پختن آبگوشت حرارت اجاق گاز می باشد. هر چقدر حرارت آن ملایم و کم تر باشد، باعث می شود آبگوشت به آرامی پخته شود . اصطلاحا به طور کامل جا بیفتد.

 

نخود سرشار از پروتئین، کربوهیدرات، فیبر که برای بدن بسیار مهم و مفید و ضروری است.

 

امیدواریم از آشپزی لذت برده باشید.

۹ام مرداد ۱۳۹۸ admin اس ام اس بدون نظر


خواص عناب

با خوردن عناب سلامتی را به خود برگردانید و همچنین خود را در برابر مریضی ها تضمین کنید .

 

پاسخ :
عناب تازه مثل میوه های دیگر مصرف میشود و اثر ملین دارد .
 
عناب خشک بهتر از عناب تازه هست و طبیعت معتدل متمایل به سرد دارد .
 
خاصیت خوراکی عناب کم هست ولی در عوض حرارت را فرو می نشاند و خنک هست، خون را صاف کرده و پاک ولطیف سالم می سازد و بعنوان برطرف کننده سرفه و گرفتگی صدا پیشنهاد میشود .
 
حضرت علی «علیه السلام» فرموده اند : عناب خواب آور هست و بی خوابی را برطرف میکند و تب را میبرد هسته عناب خواب آور هست خستگی شدید را برطرف می‌کند رشد موی سر را چندان می‌کند.
 
آب عنا ب با کاهو برای درمان سرطان خوب هست برگهای آن بند آورنده خون و تب بر میباشند .
ریشه گیاه در درمان سوءهاضمه خوب هست .
 
جویدن برگ تازه عناب به علت وجود ماده ساپونین در برگها حس چشایی را موقتا مختل میکند و از این خاصیت برای عدم احساس مزه نامطبوع برخی داروها می‌توان بهرهگیری کرد .
 
عناب از نظر طب قديم ايران معتدل هست . گرچه ابو علي سينا اعتقاد داشت که عناب کمي سرد هست عناب هم ميوه ای خوشمزه هست وهم دارويي گياهي موثري به شمار ميرود . اين ميوه به افزايش وزن بدن کمک ميکند ، قدرت ماهيچه ها را زياد نموده و بنيه بدن را افزايش ميدهد .در داروهاي چيني اين ميوه بعنوان ماده ای مقوي در فعال ساختن جگر و درمان کم خوني بهرهگیری ميشود .
 
در يک آزمايش پزشکي در چين به ۱۲ بيمار که از ناراحتي جگر شکايت داشتند عناب تجويز شد و به همراه آن بادام زميني وشکر سرخ،شبانه خورانده شد ، عملکرد جگر اين افراد طي ۴ هفته بهبود يافت .همچنين اين گياه به طور گسترده در چين براي درمان سوختگي به کار ميرود.
 

خاصیت های مفید عناب دشمن سرطان

برخي از خواص عناب در ادامه بيان مي شود:

۱٫ ميوه های خشک شده آرامبخش ،ضد سرطان ،ضر بيماري های تنفسي ،تب بر ،مسکن ، اشتها آور ، بند آورنده خون ومقوي میباشند . تصفيه کننده خون بوده و به هضم غذا کمک ميکند .انها در درمان نامرتب بودن ضربان قلب ،بيخوابي ،خستگي اعصاب ،عرق شبانه وتعرق زياد بدن بهرهگیری ميشوند .
 
۲٫ عناب بدليل داشتن لعاب زياد نرم کننده سينه هست
 
۳٫ ملين هست مخصوصا اگر آنرا با آب و يا شير بجوشانيد
 
۴٫ عناب آرام کننده اعصاب هست
 
۵٫ خواب آور هست و بيخوابي را برطرف مي کند بخصوص هسته عناب خواب آرو هست
 
۶٫ جوشانده پوست درخت عناب داروي ضد اسهال هست
 
۷٫ آسم وتنگي نفس را برطرف مي کند
 
۸٫ ريشه گياه در درمان سو هاضمه مفيد هست .
 
۹٫ جوشانده ريشه به پودر تبديل مي شود وبراي زخم ها ودمل های کهنه مفيد میباشند.
 
۱۰٫ خستگي شديد را برطرف مي کند
 
۱۱٫ برگهاي آن بند آورنده خون وتب بر میباشند . گفته ميشود که اين برگ ها رشد موها را تسريع مينمايند.
 
۱۲٫ برگهاي آن به شکل ضماد در درمان ادرار بندي به کار گرفته ميشود.
 
۱۳٫ جوشانده عناب گرفتگي صدا را برطرف مي کند
 
۱۴٫ جوشانده عناب براي سرفه و درد سينه مفيد هست
 
۱۵٫ براي برطرف کردن ورم چشم ، عناب را به چشم بماليد
 
۱۶٫ دستگاه هاضمه را تقويت مي کند
 
۱۷٫ حافظه را تقويت مي کند
 
۱۸٫ کم اشتهايي را برطرف مي کند
 
۱۹٫ هرگاه که احساس غمگيني کرده و رگيه يم کنيد يک فنجان دم کرده عناب لبخند به لبهاي شما مي آرود
 
۲۰٫ براي درمان سرطان آب عناب را با کاهو بخوريد .
 
خاصیت های مفید عناب دشمن سرطان

دیگر کاربرد هاي دارويي اين گياه

عناب هم ميوه ای خوشمزه هست وهم دارويي گياهي موثري به شمار ميرود . اين ميوه به افزايش وزن بدن کمک ميکند ، قدرت ماهيچه ها را زياد نموده و بنيه بدن را افزايش ميدهد . ر داروهاي چيني اين ميوه بعنوان ماده ای مقوي در فعال ساختن جگر بهرهگیری ميشود .
 
 
در يک آزمايش پزشکي در چين به ۱۲ بيمار که از ناراحتي جگر شکايت داشتند عناب تجويز شد و به همراه آن بادام زميني وشکر سرخ،شبانه خورانده شد ، عملکرد جگر اين افراد طي ۴ هفته بهبود يافت .
 
از عناب بعنوان پادزهر، زياد کننده ادرار ،داروي ملين و خلط آور بهرهگیری ميشود.برگهاي آن بند آورنده خون وتب بر میباشند . گفته ميشود که اين برگ ها رشد موها را تسريع مينمايند.انها به شکل ضماد در درمان ادرار بندي به کار گرفته ميشود.
 
ميوه های خشک شده آرامبخش ،ضد سرطان ،ضر بيماري های تنفسي ،تب بر ،مسکن ، اشتها آور ، بند آورنده خون ومقوي میباشند . تصفيه کننده خون بوده و به هضم غذا کمک ميکند .آن ها در درمان نامرتب بودن ضربان قلب ،بيخوابي ،خستگي اعصاب ،عرق شبانه وتعرق زياد بدن بهرهگیری ميشوند .
 
ريشه گياه در درمان سو هاضمه مفيد هست . جوشانده ريشه به پودر تبديل مي شود وبراي زخم ها ودمل های کهنه مفيد میباشند گياه درماني براي کم خوني، کشيدگي عضلات ، تورم کليه وبيماري های عصبي محسوب ميشود اين گياه به طور گسترده در چين براي درمان سوختگي به کار ميرود.
 
بهرهگیری های بيشتر گياهان کمي میباشند که مثل عناب چند منظوره باشند . اول اينکه خود چوب آن ارزشمند هست چوب درخت که محکم ، بادوام وصاف هست در کارخانجات سازنده آلات موسيقي کاربرد دارد وبه کار ،کارهاي هنري نجاري، کشتي سازي و اقلام متفرقه مي آيد . همچنين اين چوب با کمي انجام کار هنري روي آن روي آن به دسته دنده اتومبيل وکلاه کاسکت تبديل مي شود.
 
 
۸ام مرداد ۱۳۹۸ admin اس ام اس بدون نظر


فواید و مضررات نور خورشید

نور خورشید فواید بسیار زیادی برای سلامتی دارد بـه طوری کـه انسان باید روزانه ساعاتی را در دسترس نور خورشید قرار بگیرد تا سلامت بدن تضمین شود.

 

بـه گزارش “لیو ول”؛ همانند بسیاری موارد دیگر، قرار گرفتن بیش از حد در دسترس نور خورشید اسـت کـه می‌تواند موجب پیامدهایی منفی مانند آفتاب سوختگی هاي‌ دردناک، راش هاي‌ پوستی گرمایی، چین و چروک پوست و سرطان پوست شود.

 

بهتر اسـت اول از فواید و نکات مثبت نور خورشید شروع کنیم و بدانیم کـه نور خورشید چه فواید بسیار خوبی برای سلامتی بدن دارد.

12 مورد از فواید و مضررات نور خورشید بر سلامت بدن

آثار مثبت خورشید برای سلامت انسان

از جمله فواید سلامت قرار گرفتن در دسترس نور خورشید می‌توان بـه موارد زیر اشاره کرد:

 

۱- بهبود خلق و خو

نور خورشید یک تقویت کننده خلق و خوی رایگان برای انسان اسـت. در دسترس آفتاب بودن میتواند احساس بهتر و انرژی بیشتری در افراد ایجاد کند. نور خورشید سطوح هورمون سروتونین در مغز را افزایش میدهد کـه با التیام خلق و خو پیوند خورده اسـت. جای شگفتی نیست کـه میزان تولید سروتونین در فصل تابستان در بالاترین سطوح خود قرار دارد.

 

۲- درمان افسردگی فصلی

کمبود نور خورشید در فصل زمستان می‌تواند محرکی برای افسردگی در برخی افراد باشد. از علائم این شرایط می‌توان بـه خلق و خوی بد، دشواری در دوست یابی و حفظ ارتباط با دوستان، پرخوری، خستگی و خواب بیش از حد اشاره کرد. افسردگی فصلی کـه بـه عنوان اختلال عاطفی فصلی شناخته می‌شود، در ماه هاي‌ گرم‌تر سال بـه ندرت رخ می‌دهد.

 

۳- کاهش استرس

هر فردی بـه دلایل مختلف می‌تواند دچار استرس شود. شـما میتوانید بـه روش هاي‌ مختلف سطوح استرس خودرا کاهش دهید کـه از ان جمله میتوان بـه ورزش کردن، تن‌آرامی، و پیاده‌روی در طبیعت اشاره کرد. همچنین، رفتن بـه فضای باز و قرار گرفتن در دسترس نور خورشید میتواند بـه تسکین استرس کمک کند.

 

۴- بهبود خواب

قرار گرفتن در دسترس نور خورشید بر میزان تولید ملاتونین در مغز تاثیر گذار اسـت کـه بـه عنوان هورمون خواب نیز شناخته میشود. مواجهه ناکافی با نور خورشید در طول روز میتواند موجب تولید سطوح ناکافی از ملاتونین شود.  

 

۵- تولید ویتامین D

ویتامین D از عناصر کلیدی برای حفظ سلامت استخوان هاي‌ انسان اسـت. یکی از روش هاي‌ افزایش سطوح این ویتامین در بدن قرار گرفتن پوست در دسترس نور خورشید اسـت.

 

البته برای پرهیز از خطرات احتمالی نباید بیش از حد در دسترس نور خورشید قرار بگیرید. تنها ۱۵ تا ۲۰ دقیقه مواجهه پوست با نور خورشید در روز میتواند بـه تولید ویتامین  D مورد نیاز بدن کمک کند.

 

12 مورد از فواید و مضررات نور خورشید بر سلامت بدن

مضررات خورشید برای سلامت انسان 

از جمله پیامد های منفی قرار گرفتن بیش از حد در دسترس نور خورشید میتوان بـه موارد زیر اشاره کرد:

 

آسیب خورشید به چشم ها

قرار گرفتن طولانی مدت و بدون محافظت در دسترس پرتوهای فرابنفش خورشید میتواند بـه شبکیه چشم آسیب برساند. آسیب ناشی از قرار گرفتن در دسترس نور خورشید میتواند موجب تشکیل توده هاي‌ کدر در لبه قرنیه شود کـه امکان بزرگ شدن آن ها و بروز اختلال در دید انسان وجوددارد. پرتوهای فرابنفش خورشید از عوامل موثر در ابتلا بـه بیماری آب مروارید نیز هستند.

 

خستگی گرمایی

خستگی گرمایی واکنش بدن بـه از دست دادن بیش از حد آب و نمک اسـت کـه طبق معمول بـه واسطه تعریق بسیار زیاد میدهد. افرادی کـه در محیط هاي‌ گرم و داغ کار میکنند، در دسترس خطر بیشتری برای ابتلا بـه خستگی گرمایی قرار داند.

 

از علائم خستگی گرمایی میتوان بـه موارد زیر اشاره کرد:

– سردرد

– حالت تهوع

– سرگیجه

– ضعف

– تحریک پذیری

– تشنگی

– تعریق شدید

– بالا بودن دمای بدن

– کاهش خروجی ادرار

 

سرطان پوست

ابتلا بـه سرطان پوست بدترین پیامد قرار گرفتن طولانی مدت در دسترس نور خورشید اسـت. از آنجایی کـه آسیب خورشید بـه پوست طی گذشت سال‌ها رخ میدهد، هرچه سن بیشتری داشته باشید، در دسترس خطر بیشتری برای ابتلا بـه سرطان پوست قرار دارید.

 

کارسینوم سلول بازال، کارسینوم سلول سنگفرشی و ملانوم بدخیم سه نوع شایع سرطان پوست هستند.

 

12 مورد از فواید و مضررات نور خورشید بر سلامت بدن

چین و چروک پوست و پیری

ما بروز چین و چروک هاي‌ پوست رابا افزایش سن و پیری مرتبط میدانیم، اما قرار گرفتن در دسترس نور خورشید عاملی تعیین کننده در زمان بروز چین و چروک هاي‌ پوست محسوب می‌شود. پرتوهای فرابنفش خورشید بـه کلاژن و بافت انعطاف پذیر پوست آسیب می‌رسانند، از این رو، پوست آسیب پذیرتر شده و انعطاف پذیری خودرا از دست می‌دهد.  

 

سیگار کشیدن تنها عاملی اسـت کـه اثر ان بر پوست ویرانگر‌تر از مواجهه با پرتوهای فرابنفش اسـت. سیگار کشیدن موجب زردی پوست و بروز چین و چروک هاي‌ عمیق روی پوست میشود. برخی افراد بـه واسطه قرار گرفتن در دسترس خورشید و سیگار کشیدن با کیست هاي‌ سفید و جوش هاي‌ سر سیاه روی ناحیه گونه مواجه میشوند.

 

همچنین، قرار گرفتن در دسترس پرتوهای فرابنفش موجب شکل‌گیری لکه هاي‌ سفید و تیره روی پوست می‌شود زیرا بـه سلول هاي‌ سطحی آسیب میرسانند.

 

گرمازدگی

عدم درمان خستگی گرمایی می‌تواند بـه گرمازدگی منجر شود. گرمازدگی جدی‌ترین بیماری مرتبط با گرماست و میتواند جان انسان را در دسترس خطر قرار دهد. گرمازدگی موجب افزایش سریع دمای بدن میشود کـه میتواند طی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بـه ۱۰۶ درجه فارن هایت «۴۱ درجه سانتیگراد» برسد.

 

گرمازدگی نیازمند رسیدگی دکتری فوری اسـت زیرا درصورت عدم درمان میتواند بـه مرگ یا ناتوانی دائمی منجر شود. درصورت مواجهه با گرمازدگی با مرکز فوریت هاي‌ دکتری تماس بگیرید.

 

12 مورد از فواید و مضررات نور خورشید بر سلامت بدن

از علائم گرمازدگی میتوان بـه موارد زیر اشاره کرد:

– سردرگمی

– تغییر در وضیعت روانی  

– ناتوانی در تکلم درست

– خشکی یا داغی پوست

– تعریق فراوان

– تشنج

– از دست دادن هوشیاری «کما»

 

آفتاب سوختگی

آفتاب سوختگی یکی از شایع ترین عوارض قرار گرفتن بیش از حد در دسترس نور خورشید اسـت. علائم شدید آفتاب سوختگی طبق معمول چهار تا پنج ساعت پس از مواجهه با خورشید ظاهر می‌شوند. پرتوهای فرابنفش موجب آفتاب سوختگی می‌شوند.

 

علائم کلی آفتاب سوختگی شامل موارد زیر می‌شوند:

– قرمزی

– درد/حساسیت بـه لمس

– تورم

– تاول ها

– علائم شبه آنفلوآنزا مانند حالت تهوع، تب، لرز یا سردرد

اگر با تب ناشی از آفتاب سوختگی مواجه هستید باید کمک دکتری دریافت کنید. جدا از تب، آفتاب سوختگی هاي‌ شدید شامل درد و تاول هاي‌ آبدار می‌شوند.

 

راش پوستی گرمایی

یک راش پوستی گرمایی زمانی شکل میگیرد کـه عرق زیر پوست در مجاری عرق بـه دام میوفتد. راش پوستی گرمایی اغلب در آب و هوای داغ و مرطوب رخ میدهد و همانند خوشه هاي‌ جوش یا تاول هاي‌ کوچک بـه نظر میرسد. راش پوستی گرمایی بیشتر در قسمت هایي کـه پوست تا میشود، مانند آرنج و زیر بغل، کشاله ران، روی گردن و قسمت بالای سینه رخ میدهد.

 

راش پوستی گرمایی میتواند با قرار گرفتن در محیطی خنک یا پیشگیري از تعریق و خشک نگه داشتن منطقه تحت تاثیر قرار گرفته التیام یابد. برای کمک بـه تسکین علائم راش پوستی گرمایی استفاده از پودر برای افزایش اسانی توصیه شده اسـت و باید از پمادها یا کرم ها پرهیز شود

 

۸ام مرداد ۱۳۹۸ admin اس ام اس بدون نظر


‏امروز ۳۰ جولای روز جهانی دوستی

میگن دوست خواهر یا برادریه کـه خودت انتخاب میکنی
عشق + اهمیت = مادر
عشق + ترس = پدر
عشق + کمک = خواهر
عشق + دعوا = برادر
عشق + اهمیت + ترس + کمک + دعوا + زندگی = دوست
شـما چندتا از این دوستا دارین؟

 

30 جولای روز جهانی دوستی

۳۰ جولای روز جهانی دوستی

این روز برای بزرگ‌داشت دوستی‌ها نام‌گذاری شده اسـت. سالها بود کـه چنین روزی در بیشتر کشور های آمریکای جنوبی و بـه خصوص پاراگوئه، جشن گرفته میشد، تا این‌که درسال ۱۹۵۸ برگزاری روز جهانی دوستی پیشنهاد شد.

 

سال۲۰۱۱؛ سازمان ملل متحد با هدف گسترش دوستی میان مردم، کشورها، و فرهنگ‌هاي‌ مختلف، روز ۳۰ جولای را بـه نام روز جهانی دوستی معرفی کرد تا پلی باشد برای ابقای صلح و دوستی میان جوامع مختلف.

 

سازمان ملل از جوانان می خواهد تا بـه عنوان آینده‌سازان جهان در بزرگ‌داشت این روز شرکت کرده و با برپایی فعالیت‌هاي‌ مختلف، فرهنگ‌هاي‌ متفاوت را بـه نمایش گذاشته و باعث احترام و درک تنوع نژادی در سراسر جهان شوند.

30 جولای روز جهانی دوستی

تاریخچه روز جهانی دوستی

پیش از سازمان ملل متحد، اولین بار، جویس هال، موسس کارت‌هاي‌ تبریک هالمارک درسال ۱۹۳۰؛ روز ۲ آگوست را بـه عنوان روز دوستی معرفی کرد تا مردم بتوانند با ارسال کارت تبریک، مراتب دوستی خودرا بـه یک دیگر ابراز کنند.

 

سپس درسال ۱۹۹۸؛ نین عنان «Nane Annan»؛ همسر کوفی عنان «Kofi Annan»؛ دبیر کل سازمان ملل متحد، شخصیت کارتونی وینی پوه را بـه عنوان سفیر دوستی در جهان، معرفی کرد. این مناسبت با همکاری سازمان ملل و شرکت دیزنی و بـه میزبانی کتی لي گیفورد «Kathy Lee Gifford» برگزار شد.

تعداد زیادی از دوستان دراین روز برای یک دیگر هدیه و کارت ارسال میکنند. دستبندهای دوستی در هند، نپال، بنگلادش و بخشی از آمریکای جنوبی طرفدارهای زیادی دارد.

30 جولای روز جهانی دوستی

با گسترش شبکه‌هاي‌ اجتماعی، تعداد زیادی از افراد این روز را بـه صورت آنلاین جشن می گیرند. در حال حاضر، روز دوستی در جهان بـه جای ۳۰ جولای، بیشتر ۲ آگوست برگزار می شود. با این حال، ۲۷ جولای سال ۲۰۱۱؛ طی شصتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۳۰ جولای بـه عنوان روز جهانی دوستی، نام‌گذاری شد.

اولین بار فکر تعیین روز جهانی دوستی در ۲۰ جولای ۱۹۵۸ توسط پزشک ریمون آرتمیو برات‌خو «Dr. Ramon Artemio Bracho»؛ در جلسه شامی کـه با دوستانش در پورتو پیناسکو «Puerto Pinasco»؛ شهری در ۲۰۰ مایلی شمال پاراگوئه داشت، مطرح شد.

از این جلسه شام، روز جهانی دوستی، زاده شد. این روز با هدف گسترش دوستی در بین کل افراد جهان، بدون درنظر گرفتن رنگ، نژاد، و مذهب، پایه‌ریزی شده اسـت. از ان تاریخ بـه بعد، ۳۰ ژوئیه در پاراگوئه، بـه عنوان روز دوستی مشخص شد و توسط بسیاری دیگر از کشور های جهان نیز پذیرفته شد.

سپس طی رایزنی‌هاي‌ زیادی کـه با سازمان ملل متحد صورت گرفت، در تاریخ ۲۰ می، دبیر کل سازمان ملل تصمیم گرفت تا روز ۳۰ جولای را بـه عنوان روز جهانی دوستی معرفی کند؛ و از تمام کشور های عضو خود نیز خواست کـه طبق فرهنگ و رسوم کشور خود، این روز را برگزار کنند.

 

۸ام مرداد ۱۳۹۸ admin اس ام اس بدون نظر


کشف تونلی در اسکاتلند مربوط به ۷۰۰ سال پیش

اسکاتلند یکی کشور تاریخی می‌باشد ، اسکاتلند همراه با انگلستان، ولز و ایرلند شمالی کشور بریتانیای کبیر را تشکیل میدهد. درکنار خاک اصلی، اسکاتلند هم‌ چنین ۷۹۰ جزیره دارد کـه جزایر شمالی و هبریدز از ان جمله هستند. از این تعداد ۹۳ جزیره با داشتن ۲ درصد جمعیت کشور، مسکونی هستند.

 

محققان یک تونل در گلاسگو اسکاتلند کشف کرده‌اند کـه قدمت ان بـه قرن چهاردهم میلادی بازمی‌گردد. بـه گزارش تالاب بـه نقل از دیلی‌میل، باستان‌شناسان موفق بـه کشف یک تونل در اسکاتلند شدند کـه قدمت ان بـه قرن چهاردهم میلادی بازمی‌گردد.

 

این تونل بیش از ۹۱ متر طول دارد و بـه خوبی حفظ شده اسـت؛ باستان‌شناسان می گویند: این تونل یکی از بهترین آثار بـه جامانده از دوران تاریخی اسـت کـه علاوه بر سلامت بودن، ناشناخته هم بوده اسـت.

 

تصاویری از تونل کشف شده در اسکاتلند

کشف تونلی در اسکاتلند مربوط به 700 سال پیش (+عکس)
 
کشف تونلی در اسکاتلند مربوط به 700 سال پیش (+عکس)

 

کشف تونلی در اسکاتلند مربوط به 700 سال پیش (+عکس)

این تونل باستانی در محدوده کلیسای Paisley Abbey در گلاسگو اسکاتلند کشف شده اسـت. باستان‌شناسان باور دارند، یافته‌هاي‌ چند هفته گذشته انها می تواند بـه توسعه یک جاذبه دائمی کمک کند کـه در معرض عموم نیز قرار دارد.

 

باب، سرپرست ارشد تیم باستان‌شناسی می گوید:‌ «آنچه کـه ما کشف کرده ایم، بـه ما کمک کرد تا ببینیم چه میتوان با هر حفاری آینده انجام داد».

 

۸ام مرداد ۱۳۹۸ admin اس ام اس بدون نظر


طرز تهیه دسر طالبی

دسر خوشمزه و مفید برای تابستان و هوای گرم

مواد لازم برای دسر طالبی :

طرز تهیه 3 مدل دسر تابستانی خوشمزه و مقوی

طرز تهیه دسر طالبی :

پودر ژله را در ٣/٤ لیوان آب جوش ریخته و روی دمای کم خوب هم بزنید تا حل شود.

بستنی را درون آب طالبی بریزید.

زمانی کـه ژله‌ي طالبی سرد شد ان را بـه آب طالبی بیافزایید.

مى توانید همه ی‌ي مواد را یک‌باره درون مخلوط کن ریخته و هم بزنید.

اگر طالبی شـما شیرین نبود، ٣-٢ قاشق شکر بـه مواد بیافزایید.

مواد را در قالب کـه کمی چرب شده بریزید و ۳-۴ ساعت در یخچال بگذارید تا بـه خوبی بسته شود.

 


 

طرز تهیه 3 مدل دسر تابستانی خوشمزه و مقوی

طرز تهیه دسر شاتوت تابستانی

مواد لازم برای دسر شاتوت:

طرز تهیه 3 مدل دسر تابستانی خوشمزه و مقوی

طرز تهیه دسر شاتوت:

پودر ژله رابا یک لیوان آب جوش آماده کرده و کنار بگذارید تا سرد شود.

دُم توت‌ ها را گرفته و انها را در مخلوط‌ کن ریخته و پوره کنید.

بستنی و ژله ي سرد شده را افزوده و هم بزنید.

مواد را درون قالب یا لیوان ریخته و‌ ۴-۵ ساعت در یخچال بگذارید. برای زیباتر شدن می‌توانید مقداری از ژله ساده را روی دسرتان بریزید.

 


 

طرز تهیه 3 مدل دسر تابستانی خوشمزه و مقوی

طرز تهیه دسر موس خوشمزه

مواد لازم برای موس :

طرز تهیه 3 مدل دسر تابستانی خوشمزه و مقوی

طرز تهیه موس :

ابتدا شیر را بجوشانید بعد شکر و ژلاتین را اضافه کنید بعد بگذارید دوباره بجوشد بعد از جوش آمدن زیر ان را خاموش کنید و خامه و بستنی را اضافه کنید و با همزن دستی مخلوط کنید تا ذوب شود، برای رنگی شدن ان میتوانید دریک مقدار ان رنگ خوراکی و یا اسانس اضافه کرد، داخل ظرف بریزید و داخل یخچال بگذارید تا سفت شود خیلی خوشمزه اسـت.

 

طرز تهیه ۳ مدل دسر تابستانی خوشمزه و مقوی

۸ام مرداد ۱۳۹۸ admin اس ام اس بدون نظر


بیوگرافی بازیگران سریال سلام آقای مدیر

در مجله تالاب با بیوگرافی و زمان پخش و خلاصه داستان انواع سریال های محبوب ایرانی آشنا شوید. دراین پست با بیوگرافی تمامی بازیگران سریال سلام آقای مدیر آشنا خواهید شد؛ سریال سلام آقای مدیر مجموعه ای ۲۶ قسمتی است که از شبکه دوم سیما پخش می‌شود، این سریال به کارگردانی علیرضا توانا تولید شده است.

 

سریال سلام آقای مدیر در هر قسمت راوی یک داستان است، شخصیت های این داستان را نوجوانان محصل در یک دبیرستان تشکیل میدهند، در ادامه با بازیگران این سریال آشنا می شویم.

بیوگرافی بازیگران سریال سلام آقای مدیر + خلاصه داستان سریال سلام آقای مدیر

– زمان پخش سریال سلام آقای مدیر

سریال سلام آقای مدیر هر شب ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه از شبکه دو پخش می‌شود و تکرار ان در ساعت‌های: ۱۲ و ۱۶:۱۵ روز پخش خواهد شد.

 

خلاصه داستان سریال سلام آقای مدیر

شخصیت اصلی این سریال فردی بنام امیرعلی صدر است که شغل اصلی‌اش دبیری ادبیات است اما به‌عنوان مدیر یک دبیرستان انتخاب می‌شود. همه ی ي اسم این دبیرستان را تبعیدگاه گذاشته‌اند.

بیوگرافی بازیگران سریال سلام آقای مدیر + خلاصه داستان سریال سلام آقای مدیر

او که به علت فوت همسرش در شرایط روحی نامناسبی به سر می‌برد، خیلی زود درمی‌یابد که برای جلوگیري از تعطیلی مدرسه نیازمند ایجاد اعتماد و همدلی میان دانش آموزان، همکاران و اهالی محل است. کاری که در ابتدا غیرممکن به نظر می رسد ولی با تلاش او و مسئولیت پذیری همگانی به باز ماندن درهای مدرسه می‌انجامد.

 

اسامی بازیگران سریال سلام آقای مدیر

داریوش فرهنگ، کاظم بلوچی، سوگل طهماسبی، وحید نفر، علی اوسیوند، روزبه حصاری، مهسا هاشمی، نیکی مظفری، فریبا جدی‌کار، سیما خضرآبادی، ارسلان قاسمی و … بازیگرانی هستند که در سریال درود آقای مدیر به ایفای نقش میپردازند.

 

 

عوامل سریال سلام آقای مدیر

نویسنده و کارگردان: علیرضا توانا

تهیه کننده: منوچهر شاهسواری

مدیر تصویربرداری: عارف نامور

مدیر صدابرداری: شهرام متولی باشی

تدوین: سعید شهسواری و پرهام وفایی

برنامه ریز و مدیر تولید: احمد ساکت

طراح گریم: الهام صالحی

طراح صحنه و لباس: سید محسن آهنگرانی

تدارکات: کرم چیلان و رسول سید حاتمی

 

بیوگرافی بازیگران سریال سلام آقای مدیر + خلاصه داستان سریال سلام آقای مدیر

بیوگرافی مهسا هاشمی بازیگر سریال سلام آقای مدیر

مهسا هاشمی متولد فروردین ماه سال ۱۳۷۷ «تهران» میباشد. او با بازی در آگهی های تبلیغاتی وارد قاب تلویزیون شده، مهسا هاشمی دانشجوی رشته مهندسی عمران میباشد. او تاکنون در سریال های پربیننده ای مثل: سریال گمشده وسریال وضعیت سفید به ایفای نقش پرداخته است. او دوست دارد روزی با لیلا حاتمی و ترانه علیدوستی هم بازی شود، به علاوه او دوست دارد روزی در یکی از فیلم های اصغر فرهادی بازی کند.

 

بیوگرافی بازیگران سریال سلام آقای مدیر + خلاصه داستان سریال سلام آقای مدیر

بیوگرافی نیکی مظفری بازیگر سریال سلام آقای مدیر

نیکی مظفری متولد شهریور ماه سال ۱۳۶۶ میباشد، او تنها فرزند بازیگر بزرگ و مشهور مجید مظفری میباشد. نیکی مظفری در رشته معماری تحصیل کرده و با شرکت در کلاس های آزاد بازیگری وارد این رشته هنری شده است، او همچنین طراح صحنه و لباس نیز میباشد. او هنوز ازدواج نکرده است، نیکی مظفری با بازی در سریال بچه های نسبتا بد، به شهرت رسید. شقایق فراهانی و تینا پاکروان دوستان صمیمی او هستند.

 

بیوگرافی بازیگران سریال سلام آقای مدیر + خلاصه داستان سریال سلام آقای مدیر

بیوگرافی سیما خضر آبادی بازیگر سریال سلام آقای مدیر

سیما خضر آبادی متولد فروردین ماه سال ۱۳۶۸ «تهران» میباشد. او در رشته بازیگری تحصیل کرده و عاشق سفر کردن و ماجراجویی است. او فعالیت خود را با بازی در فیلم کودک و فرشته آغاز کرده و با سریال وضعیت سفید به شهرت رسید. سیما خض آبادی ازدواج کرده و درمورد همسر او اطلاعات زیادی وجود ندارد. او علاوه بر بازی در تلویزیون و سینما، در شبکه پخش خانگی «آسپرین» نیز ایفای نقش کرده است.

 

بیوگرافی بازیگران سریال سلام آقای مدیر + خلاصه داستان سریال سلام آقای مدیر

بیوگرافی داریوش فرهنگ بازیگر سریال سلام آقای مدیر

داریوش فرهنگ متولد آذر ماه سال ۱۳۲۶ «آبادان» می باشد. او در رشته کارگردانی تئاتر تحصیل کرده و با تهیه سریال پربیننده سلطان و شبان به موفقیت بزرگی دست یافت. سوسن تسلیمی همسر سابق داریوش فرهنگ بوده اما به دلیل مهاجرت خانم تسلیمی از هم جدا شده اند. او الان با نازیتا اربابیان ازدواج کرده است، داریوش فرهنگ در نهمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بهترین بازیگر مرد را از آن خود کرد.

 

بیوگرافی بازیگران سریال سلام آقای مدیر + خلاصه داستان سریال سلام آقای مدیر

بیوگرافی کاظم بلوچی بازیگر سریال سلام آقای مدیر

کاظم بلوچی متولد سال ۱۳۳۵ «شیراز» میباشد. او کارگردان، فیلم نامه نویس و بازیگر است، البته بیشتر مـا آقای بلوچی را به واسطه هنر بازیگری اش می شناسیم. او در رشته بازیگری و کارگردانی تحصیل کرده و پدر و مادرش هم فرهنگی بوده اند. کاظم بلوچی با سریال عیاران و همچنین میوه ممنوعه به شهرت بزرگی دست یافت. او سال هاست ازدواج کرده و یک دختر دارد.

 

بیوگرافی بازیگران سریال سلام آقای مدیر + خلاصه داستان سریال سلام آقای مدیر

بیوگرافی سوگل طهماسبی بازیگر سریال سلام آقای مدیر

سوگل طهماسبی متولد بهمن ماه سال ۱۳۶۴ «اهواز» میباشد. پدرش نقاش بوده و خود او نیز از کودکی به هنر بازیگری علاقه فراوانی داشته، او در رشته گرافیک تحصیل کرده و بخاطر استعدادی که در بازیگری داشته موفق به دریافت جایزه در سن ۱۴ سالگی شده است. خانم طهماسبی به دعوت کیانوش عیاری و در سن ۱۶ سالگی وارد قاب تلویزیون شد و با سریال پربیننده فاصله ها به شهرت بزرگی دست پیدا کرد.

 

بیوگرافی بازیگران سریال سلام آقای مدیر + خلاصه داستان سریال سلام آقای مدیر

بیوگرافی علی اوسیوند بازیگر سریال سلام آقای مدیر

علی اوسیوند متولد آذر ماه سال ۱۳۳۶ «مسجد سلیمان» می باشد. او در رشته بازیگری و فوق لیسانس کارگردانی تئاتر تحصیل کرده، علی اوسیوند همسر خانم حمیرا ریاضی می باشد، حاصل این ازدواج دختری بنام یاسمین میباشد. علی اوسیوند برخلاف سابقه طولانی خود در قاب تلویزیون با سریال نابرده رنج شناخته می‌شود. او همچنین مدتی به عنوان دوبلور نیز فعالیت هایی داشته است.

 

بیوگرافی بازیگران سریال سلام آقای مدیر + خلاصه داستان سریال سلام آقای مدیر

بیوگرافی روزبه حصاری بازیگر سریال سلام آقای مدیر

روزبه حصاری متولد بهمن ماه سال ۱۳۶۶ «تهران» می باشد. او در رشته مهندسی صنایع تحصیل کرده، او با بازی در سریال یادآوری شهرت خوبی پیدا کرد و با اهالی پیشکسوت دنیای سینما و تلویزیون آشنا شد. روزبه حصاری مجرد است و برخلاف تازه کار بودن اش در فیلم ها و سریال های پربیننده ای مثل: تاریکی شب روشنایی روز و درود آقای مدیر ایفای نقش کرده است. آقای حصاری کار خود را از تئاتر شروع کرده است.

 

بیوگرافی بازیگران سریال سلام آقای مدیر + خلاصه داستان سریال سلام آقای مدیر

بیوگرافی ارسلان قاسمی بازیگر سریال سلام آقای مدیر

ارسلان قاسمی متولد خرداد ماه سال ۱۳۷۴ «تهران» میباشد. او از کودکی وارد قاب تلویزیون شده و در سریال هایی مثل: در چشم باد، مسافری از گرونگول و یوسف نبی، به ایفای نقش پرداخته، مهمترین کار او در دوران نوجوانی اش بازی در سریال تا ثریا بوده است. او در حال حاضر دانشجو میباشد و در کار موسیقی هم فعالیت هایی داشته، ارسلان قاسمی همچنین عکس های مدلینگ تبلیغاتی در اینستاگرام خود به اشتراک میگذارد.

 

بیوگرافی بازیگران سریال سلام آقای مدیر + خلاصه داستان سریال سلام آقای مدیر

بیوگرافی وحید نفر بازیگر سریال سلام آقای مدیر

وحید نفر متولد آبان ماه سال ۱۳۵۸ میباشد. او در رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر تحصل کرده است. وحید نفر با بازی در فیلم قندون جهیزیه به شهرت رسید، او در هنر دوبله هم فعالیت می کند. وحید نفر متاهل میباشد و حاصل ازدواج او یک دختر میباشد. وحید نفر هم اکنون سریال درود آقای مدیر را روی آنتن تلویزیون دارد.

۸ام مرداد ۱۳۹۸ admin اس ام اس بدون نظر


مکان های مناسب برای سفر در تابستان

روزهای گرم و آفتابی تابستان یکی از پرطرفدارترین زمان‌ها برای سفر هستند. درختان و گیاهان سرسبز هستند و فکر مدرسه و دانشگاه هنوز یک واقعیت دور اسـت.

 

برای بسیاری افراد تابستان تن‌ها شانس داشتن یک سفر طولانی و بـه دور از دغدغه اسـت. دمای هوا و فروانی پوشش گیاهی در بسیاری نقاط بهترین فرصت را برای مشاهده حیات وحش فراهم میکند.

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

سفر در تابستان و شرایط آب و هوایی

تابستان فصل تعطیلات و بهترین فرصت برای سفر ،گردش و رفع خستگی اسـت. تعطیلی مدارس و دانشگاهها، زیبایی چشم‌نواز طبیعت و آب‌و‌هوای گرم از دلایل مهم و قانع کننده اي هستند کـه زمان مناسبی برای مسافرت و دورهم بودن اعضای خانواده و حتی دوستان با یک دیگر را فراهم می کند.

 

بـه دلیل گرمای هوا اکثر مردم مناطق خوش آب و هوا و خنک را ترجیج میدهند. دراین میان شاید معدود افرادی نیز هستند کـه بـه دلیل سرمای زمستان، مناطق با دمای بالا را می پسندند.

 

انتخاب مقصد مناسب برای سفر در تابستان

با شروع هر تعطیلی اکثر مردم ایران، شمال ایران و دریا را برای چند روز استراحت انتخاب میکنند، این منطقه در فصل تابستان انتخاب خوبی بـه شمار نمیرود، زیرا نتیجه این انتخاب، تحمل شرایط شرجی و کلافه شدن اسـت.

 

پس در نتیجه شهر های کنار دریای خزر و خلیج فارس و مناطق کویری را باید از دایره انتخاب خود حذف کنید و مکان‌هاي‌ کوهستانی و سردسیر را برای سفر و استراحت خود برگزینید. علاوه بر این بعضی افراد غیر از آب و هوای خوب و دلنشین، مناطق تاریخی و تفریحی منطقه برگزیده را نیز ملاک انتخاب خود قرار می‌دهند.

 

دمای سرد و خشک کنیا در ماه مرداد باعث مهاجرت‌هاي‌ بزرگی میشود و می توان مهاجرت گله‌هاي‌ عظیم حیوانات وحشی و گوره خر‌ها را در ان دید. اگر عاشق موجودات دریایی هستید، این ماه یکی از بهترین زمان هاست کـه سری بـه گالاپاگوس بزنید و وال ها، شیرهای دریایی و آلباتروس‌ها را ببینید.

 

خوشبختانه این ماه‌ها میزبان رویداد های هیجان انگیز زیادی نیز هست. اگر بـه دنبال آشنایی با فرهنگ‌ها و غذا‌ها هستید، بـه برلین یا لیوبلینا سر بزنید و تاریخ اروپایی و سرآشپزهای خلاق و منوهای محلی را مشاهده کنید. پورتلند یکی از بهترین شهر های غذایی کشور آمریکا و همیشه یک انتخاب عالی برای غذا هاي مجلل جهانی اسـت. دراین پست بهترین مقاصد سفر تابستانی را بـه شـما معرفی می کنیم.

حفاظتگاه ملی ماسای مارا در کنیا

 

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

 

پارک ملی بیگ بند در تگزاس

 

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

 

صحرای بلک راک در نوادا

 

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

 

دیترویت، میشیگان

 

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

 

برلین، کشور آلمان

 

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان
 
جزایر گالاپاگوس، اکوادور
بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

 

ونکوور، بریتیش کلمبیا

 

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

 

لیوبلیانا، اسلوونی

 

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

 

سنت وینسنت و گرنادین، کارائیب

 

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

 

پورتلند، اورگان
 
بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

 

ریو دو ژانیرو، برزیل

 

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

 

جزایر وستمن، ایسلند

 

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

 

کرمانشاه

بـه جرات می توان گفت کـه کرمانشـاه یکی از بهترین گزینه هاي‌ سفر در تابستان اسـت. آب و هوای خوب و معتدل و دارا بودن آثار باستانی و تفرجگاه هاي‌ زیاد دراین شهر همراه با طبیعت بکر و مردمان مهمان نواز ان باعث شده این شهر توسط بسیاری افراد بـه عنوان مقصد گردشگری انتخاب شود. از مناطق دیدنی شهر می توان، تکیه معاون الملک، تکیه بیگلربیگی، بازارسنتی کرمانشـاه، باغ پرندگان، باغ گل کرمانشـاه، پارک کوهستان، سراب نیلوفر، پارک ساحلی رود قره سو، طاق بستان، بیستون، مسجد عمادالدوله، حمام حاج شهبازخان و را. . . نام برد.

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

طبیعت دیدنی در حاشیه رود ارس و جلفای آذربایجان

تنوع در طبیعت و مناطق طبیعی منطقه آزاد ارس باعث سختی انتخاب گردشگران در مسیر یا مقصد گردشگری می شود و اغلب مردم دوست دارند کـه بـه علت تفاوت و تنوع از اکثر مکان هاي‌ این منطقه دیدن کنند. از مهم‌ترین مواردی کـه ارس را بـه عنوان یک منطقه مناسب برای گردشگران و طبیعت دوستان معرفی می کند، زیاد بودن مناطقی اسـت کـه مردم میتوانند در کمال آسایش و امنیت چادر بزنند و چند روزی را در دامان طبیعت بگذرانند. کمپ هاي‌ چادرزنی در داخل و خارج شهر جلفا از امنیت بالایی برخوردار و اکثر آن ها مجهز بـه امکانات رفاهی و بهداشتی هستند. از مناطق طبیعی اطراف شهر برای کسانی کـه طبیعت را دوست دارند، می توان پارک ساحلی درنا و حاشیه رود ارس و همچنین مجموعه تاریخی کردشت منطقه و سد خداآفرین و طبیعت بکر آسیاب خرابه و همچنین طبیعت زیبای کلیسا سنت استپانوس را نام برد.

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

دهکده ییلاقی جهان‌نما

یکی از مناطق ییلاقی کرد کوی استان گلستان اسـت کـه مورد توجه گردشگران زیادی بوده و یکی از خنک ترین نقاط کشور در فصل تابستان اسـت. کمترین و بیش ترین دمای این منطقه در گرمترین فصل سال بـه ترتیب ۱۲ درجه سانتی گراد و ۲۴ درجه سانتی گراد اسـت. افرادی کـه قصد رفتن بـه این منطقه را دارند بهتر اسـت از مسیر کردکوی بـه طرف پارک جنگلی امام رضا حرکت کنند .از جاذبه هاي‌ گردشگری دهکده می توان بـه چکل‌آتشان اشاره کرد.

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

چهارمحال بختیاری «شهرکرد» مشهور به بام ایران

مرتفع ترین مرکز استان در ایران شهرکرد اسـت و بـه همین علت مشهور بـه بام ایران هست. آثار تاریخی هم چون قلعه ها و اماکن سیاحتی و زیارتی و آب و هوای دلنشین، تعداد زیادی از گردشگران را جذب استان چهارمحال و بختیاری بـه خصوص شهرکرد، مرکز این استان می کند.

جاذبه هاي‌ طبیعی بی شماری در اطراف شهرکرد موجود اسـت کـه مشهور ترین آن ها، گردشگاه چشمه زنه هفشجان و ارتفاعات جهان، پل زمان خان، چشمه کوهرنگ، تونل و آبشار کوهرنگ، دشت لاله هاي‌ واژگون، تالاب بین المللی چغاخور و تالاب گندمان هستند.

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

کلانشهر فرهنگی و توریستی همدان

همدان از شهر های سردسیر ایران ودر دامنه کوه الوند قرار دارد. این شهر نخستین پایتخت مادها و پنجمین شهر فرهنگی و توریستی ایران بوده و از جاذبه هاي‌ گردشگری زیادی برخوردار اسـت.ازجمله : مقبره باباطاهر، مقبره ابوعلی سینا، تپه هگمتانه، گنجنامه،میدان امام،بازار همدان و ….

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

اردبیل «سرعین» مشهور به چشمه های آبگرم

ده ها چشمه آب گرم معدنی کـه از کوه سبلان سرچشمه میگیرند در سرعین موجود هستند و یکی از مناطق گردشگری در استان اردبیل اسـت و این شهر بـه چشمه هاي‌ آب گرم مشهور اسـت.

ایرانگردان و جهانگردان زیادی هر ساله اواخر بهار و فصل تابستان از این منطقه دیدن می‌کنند. دراین شهر هتل – هتل آپارتمان و مهمانسراهای فراوانی وجوددارد، علاوه بر این مردم این منطقه ویلاها و خانه هاي‌ مسکونی خودرا بـه صورت مهمانپذیر اجاره می‌دهند.

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

روستای صخره ای کندوان

این روستا جاذبه هاي‌ گردشگری گوناگونی دارد کـه از میان آن ها می توان بـه خانه هاي‌ کندویی شکل ساخته شده در دل کوه اشاره کرد .

کندوان یکی از سه روستای صخره اي جهان بوده ودر ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از شهرستان هاي‌ استان آذربایجان شرقی اسـت.

بهترین مکان های داخلی و خارجی برای سفر در تابستان

مناطق ذکر شده فقط قسمتی از طبیعت زیبای ایران اسـت کـه فرصت کشف زیبایی هاي‌ ان می‌تواند برای تمام اعضای خانواده شیرین و بـه یادماندنی باشد.

لازم اسـت در حین سفر از مجهز بودن اتومبیل و همراه داشتن وسایل ضروری خاطرجمعی حاصل کنید. سفر زمان مناسبی برای بودن در دل طبیعت و سپری کردن ساعات شیرین با خانواده را برایتان فراهم خواهد کرد.

 

منابع: yjc.ir ، bartarinha.ir